Woonzorgcentra: psychosociale
ondersteuning is van essentieel belang

De Covid-19-crisis heeft de woonzorgcentra zwaar getroffen. De woonzorgcentra zijn vol lof over het werk van de Dienst Geestelijke Gezondheid Rivage-Den Zaet, waaronder het Dionysos team ressorteert, en over de steun die verleend werd aan hun personeel en hun patiënten. Door een antwoord te bieden op meer dan 50 aanvragen van instellingen, kon de impact van de crisis op de ouderen enigszins worden verzacht. 

Het woonzorgcentrum Carina, dat behoort tot de Orpea groep, maakte een eerste balans op van de Covid-19-crisis in zijn instelling. De directie werd geconfronteerd met verschillende problemen en onderstreept het belang van de psychosociale ondersteuning en de rol van Dionysos en van Rivage-Den Zaet

« Tijdens de crisis hebben we bijzondere aandacht besteed aan onze patiënten en onze werknemers. Communicatie was van essentieel belang. Verschillende personen werden door het coronavirus geraakt. Wij konden de situatie de baas dankzij de zeer professionele ondersteuning van Dionysos die ons snel en doeltreffend steun kwam bieden. Deze hulp was uitermate kostbaar voor onze bewoners en ons personeel », licht de directrice van het woonzorgcentrum, Christel Hubert, toe. 

Een actieplan en mobiele teams ter ondersteuning

Dionysos en de verschillende onderdelen van de Dienst Geestelijke Gezondheid Rivage- Den Zaet hebben bij de uitbraak van de crisis meteen hun dienstverlening aangepast. Samen met onder meer AZG en de directie van de woonzorgcentra hebben ze een ruimte aangeboden voor uitwisseling en coördinatie voor het personeel en de patiënten. Meer dan 50 Brusselse instellingen deden al beroep op hun diensten. 

« De directie en het personeel van de woonzorgcentra hebben deze crisis ondanks de soms zeer moeilijke omstandigheden, met zeer veel menselijkheid opgevangen. Van onze kant hebben de teams van Rivage-Den Zaet, waaronder Dionysos, hun expertise kunnen ontplooien. Samen met AZG, het Rode Kruis en CGG Brussel maakten we een haarscherpe analyse van de rechtstreekse gevolgen van deze crisis en de manier waarop we de bejaarden, hun zorgverleners en omgeving zouden kunnen helpen », aldus Dr Jean- Pierre Ermans, Geneesheer-Directeur van Rivage-Den Zaet

Volgens de administratie heeft het actieplan meer dan zijn nut bewezen en de woonzorgcentra een welkome ondersteuning geboden. Dit kon dankzij een snelle reactie, analyse en aanpassing van de samenwerking tussen Dionysos en zijn partners. 

Een opmerkelijk nuttige expertise

Dionysos verfijnt al 11 jaar zijn terreinanalyse. « Jammer genoeg worden we geconfronteerd met een structurele achterstand op politiek vlak en ieder jaar ontvangen we pas na lange maanden onzekerheid en twijfel de subsidie die onze werking verzekert», stelt een bezorgde Mazlum Kara, Administratief Directeur van Rivage-Den Zaet. « Omwille van evidente redenen inzake personeelsbeheer heeft deze systematische achterstand ervoor gezorgd dat we, ondanks het succes van onze actie, minder expertise ter beschikking hadden bij de uitbraak van deze crisis. De terreinervaring van alle werknemers die we bij gebrek aan subsidie hebben moeten ontslaan, zou zeker heel nuttig zijn. » 

 « De uiteindelijke consequenties van de crisis zijn nog niet gekend. Het is evident dat de komende maanden ook voor onze patiënten en personeel een uitdaging zullen blijven. Wij hopen dat Dionysos ons zal kunnen blijven ondersteunen », geeft Christel Hubert, directrice van het woonzorgcentrum Carina aan. 

 De sector en de administratie zijn vol lof en volgens Rivage-Den Zaet moet het aangevatte werk dan ook worden verdergezet. « Vanuit onze analyse weten we dat de crisis acuut was, dat de psychosociale gevolgen van deze crisis te voorzien zijn en dat ondersteuning op langere termijn voor deze instellingen moet worden overwogen. Er werd een werkwijze uitgewerkt. Deze moet uit respect voor alle personen die door deze humanitaire crisis worden getroffen, blijven doorlopen », stelt Dr Jean-Pierre Ermans.

Volgens zijn conclusie « kan de regering eindelijk de toegekende subsidie bestendigen en dus ook de mobiele teams die de directie en het personeel van de woonzorgcentra ondersteunen. Dit zal het ons mogelijk maken om op lange termijn te werken, om ons deskundig en ervaren personeel in dienst te houden en het zal ons de mogelijkheid bieden ons aan te passen wanneer de omstandigheden dit vereisen. » 

Contact(s)

Thomas Leroy, Persverantwoordelijke, 0498/10.72.75

Dionysos in het kort

Dionysos volgt sinds 2009 bejaarden op en draagt succesvol bij tot de verbetering van hun levensomstandigheden. Dionysos zorgt meer bepaald voor ondersteuning van het professioneel netwerk en de mantelzorgers en organiseert contactmomenten waar de bejaarde weer centraal wordt geplaatst. “Wij werken telkens in overleg met de ouderen, hun naasten, de artsen en alle personen die hen omkaderen, zowel thuis als in het woonzorgcentrum”, aldus Mazlum Kara, Administratief Directeur van Rivage-Den Zaet

 Een studie van de UCL erkent de heilzame effecten voor de hele samenleving. Dezelfde studie schat dat deze dienst een besparing oplevert van 400 euro per maand per persoon. Daarnaast onderstreept de studie ook dat “er een aanzienlijke verbetering van de levenskwaliteit van deze patiënten wordt vastgesteld”, net als “een daling van het aantal depressies” en “een minder zware belasting” voor hun naasten.

https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/rapport_scientifique_protocole3_01.pdf