Dionysos

Het project Dionysos stelt een mobiel team ter beschikking ter ondersteuning van het zorgnetwerk rond de oudere en kwetsbare persoon vanaf 60 jaar. Vanuit een professionele luisterbereidheid en gezamenlijk overleg wil het project Dionysos de draagkracht van het netwerk, en daarmee ook die van de patiënt, ondersteunen. Het doel is om de patiënt zolang mogelijk in zijn thuismilieu te houden. Bij elke hulpvraag wordt een project op maat aangeboden, waarbij de continuïteit van de zorg verzekerd wordt.

Interventieterritorium: de 19 gemeenten van Brussel.

De tussenkomst van het Dionysos-project is gratis.

Het Dionysos-project wordt door het RIZIV gefinancierd in het kader van het Protocol 3 (zorgalternatieven met de bedoeling oudere personen in thuismilieu te houden).

Tel : 02 888 70 57

www.dionysos.pro

InterÂgir